Katsaus taaksepäin ennen upeaa järjestövuotta 2014

Näin uusien ja myös joidenkin vanhojen järjestötoimijoiden aloitellessa vuotta on hyvä katsahtaa Tamyn piirissä toimivien järjestöjen toimintaan. Tamy keräsi vapaamuotoisia kuvauksia järjestöjen ja valiokuntien viime vuosien toiminnasta ja onnistumisista, joihin voit tutustua alla.

Mikäli toimit tänä vuonna yhdistyksen hallituksessa, muista ilmoittautua Suureen järjestöpamaukseen viimeistään 23.1. Lisätietoja tästä.

Kiitos kaikille kuvauksen lähettäneille!

SOS ry/tuutorointi:

SOS ry on pieni mutta sitäkin aktiivisempi ainejärjestö tuutoroinnin osalta. Järjestömme on saanut positiivista palautetta tuutoroinnin laajuudesta ja laadusta niin uusilta opiskelijoilta kuin tutkinto-ohjelman ja muiden järjestöjen taholta. Viime vuonna tuutorointimme lähti käyntiin jo aikaisin kevätlukukaudella tuutorien rekrytoinnilla sekä yhteisillä tuutorien tutustumis- ja perehdytystapahtumilla. Kesällä uusia opiskelijoita lähestyttiin kirjeitse kahteen otteeseen siten, että uusilla opiskelijoilla oli jo ennen lukuvuoden alkua tiedossa tuutorivastaavien yhteystiedot, ensimmäisen viikon ohjelma sekä tietoa tulevasta opiskelijayhteisöstään. Lisäksi tuutorit soittivat kaikille uusille opiskelijoille elokuussa, jolloin tulevilta fukseilta kysyttiin heidän ajatuksiaan ja toiveitaan tulevaan syksyn liittyen. Lisäksi perjantaina ennen lukuvuoden alkua fuksit toivotettiin vastaan mahdollisuudella tulla vapaamuotoisesti kahvittelemaan tuutorien kanssa. Näillä keinoilla SOS ry panosti viime vuonna uusien opiskelijoidensa tervetulleeksi tulemisen tunteeseen ja yhteisöön kiinnittymiseen ennen lukuvuoden alkua!

/Eveliina Julkunen, SOS ry:n puheenjohtaja 2014

Kansainvälisten asioiden valiokunta/kansainväliset asiat

Harva taho on ollut yhtä aktiivinen kv-asioissa viime vuonna kuin Tamyn kv-valiokunta. Valiokunta on edistänyt kv-asioita yliopistolla sekä teoriassa että käytännössä. Valiokunta teki suuren työn auttaessaan Tamyn kv-sektoria kieli- ja viestintäopintoja koskevan kyselyn tekemisessä ja laatimalla Tamyn nettsivuille osion kv-opiskelijoita askarruttavista kysymyksistä. Tämän lisäksi kv-valiokunta on auttanut kv-opiskelijoita ja luontoa järjestämällä kaksi kertaa vuodessa kv-kirppiksen, jossa kv-opiskelijoilla on ollut mahdollista myydä tavaroitaan (tai keksejä) pois. Kv-valiokunta on myös ollut aktiivisesti mukana keskeisessä kv-opiskelijoita koskevassa koulutuspoliittesessa asiassa, kun se haastatteli maksuttoman koulutuksen päivänä opiskelijoita lukukausimaksuista. Kv-valiokunta on lisäksi järjestänyt myös viihteellistä ohjelmaa vaellusretken ja kv-glögitilaisuuden muodossa (johon oli hommattu paikalle kv-Joulupukki). Ilman kv-valiokunnan aktiivisuutta ja hyvää keskinäistä henkeä, moni asia olisi jäänyt toteuttamatta ja kv-asiat olisivat paljon huonommin. Kv-valiokunta on ollut aktiivisesti mukana edunvalvonnassa ja kv-opiskelijan arjessa, minkä vuoksi sen toiminta on hyvä malli kaikille, jotka haluavat panostaa kv-toimintaan.

/Veikko Mäkelä, Tamyn hallituksen kv-vastaava 2013

ps. kieli- ja viestintäopintoja käsittelevään kyselyyn voit vastata täällä 7.2 asti.

Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto/sosiaalipolitiikka:

Vivan toiminnassa, kuten monen muunkin yhdistyksen toiminnassa oli vuoden 2013 keväällä keskeisessä osassa opintotukikamppailut, joilla pyrittiin ennakoimaan ja torjumaan opiskelijoihin kohdistuneita heikennyksiä maaliskuun kehysriihessä. Tamyn piirissä vivalaiset kantoivat aktiivisesti kortensa kekoon kampanjan organisoinnissa sekä ihmisten osallistamisessa.

Tilanne vaati nopeaa toimintaa, ja tietoisuutta tilanteesta levitettiin hyvin lyhyessä ajassa kampusalueella, sähköpostilistoilla, sosiaalisessa mediassa sekä perinteisesti puskaradion kautta. Vivalaiset organisoivat Alakuppilan edustalla opintotukimielenosoitusta varten kaikille avoimet kyltti- ja banderollitalkoot. Tila tuli otettua haltuun ja ihmiset saivat vapaasti askarrella itsensä näköisen viestin pahviplakaateille mukaan mielenosoitukseen.

/Aleksi Karppinen ja Elina Miettola, Vivan puheenjohtajat 2013 ja 2014

UTA Debate Society ry/Kansainväliset asiat, tapahtumat

UTA Debate Society ry on ollut osaltaan rakentamassa englanninkielistä harrastustoimintaa kampuksella. Yhdistyksessämme viihtyvät paikallisten lisäksi yhtä lailla myös kansainväliset opiskelijat. Kansainvälistä verkostoitumista edistämme lisäksi kansainvälisillä kilpailumatkoillamme.

Olemme edistäneet akateemista väittely- ja keskustelukulttuuria viikottaisten tapahtumiemme lisäksi väittelyworkshop -tapahtumissamme, ja järjestämällä ”Väittelyilta III” -tapahtuman Yo-talolla 19.11.2013. Osallistuimme myös syksyn johtajuussymposiumin väittelykilpailun järjestelyihin. Tapaamisissamme ja tapahtumissamme analysoidaan yhteiskunnallisia kysymyksiä useista eri näkökulmista.

/Pyry Jylhä-Vuorio, UTA Debate Societyn varapuheenjohtaja 2013

Teema ry/tuutorointi:

Kautena 2013–2014 reagoimme edellisen kauden palautteeseen ja pyrimme kehittämään tuutorointia aktiivisempaan suuntaan. Panostimme erityisesti uusille opiskelijoille jaettuun etukäteiskyselyyn ja toimintaan, jota järjestimme kyselyn pohjalta. Toimintaa järjestettiin runsaammin ja monipuolisemmin kuin aiemmin ja osallistumisprosentti oli hyvin korkea. Suunnittelimme ja organisoimme tapahtumat ja toiminnan huolella sekä tuutorivastaavien että tuutoreiden kesken, kehitimme tuutoreiden ja tuutorivastaavien välistä kommunikointia ja pyysimme syksyn aikana fukseilta myös palautetta tuutoroinnin onnistumisesta sekä kehittämismahdollisuuksista, ja saimmekin fukseilta hyvin positiivista palautetta. Erityisesti kiinnitimme huomiota tiedottamiseen, jotta saavuttaisimme varmasti kaikki uudet opiskelijat ja mahdollisimman moni lähtisi mukaan toimintaan. Tuutorivastaavien kesken olemme myös luomassa aiemmin ainejärjestöltämme puuttunutta tietopakettia vanhoilta vastaavilta uusille.

/Anna Ojalahti ja Helena Haavisto, Teeman tuutorivastaavat

Cristikka/tapahtumat

Cristikka on kasvatustieteenopiskelijoiden kristillinen järjestö, jolla on paljon toimintaa ympäri vuoden. Ensinnäkin kokoonnumme joka viikko lukemaan Raamattua, rukoilemaan, laulamaan, syömään ja juttelemaan joko Kampuskappeliin tai jonkun kotiin.

Tämän lisäksi meillä on paljon muutakin huikeaa toimintaa. Suosituimmaksi tapahtumaksi nousi Puurojuhla, jossa oli tarjolla hyvää ruokaa ja hauskaa ohjelmaa. Tämä on jo perinteeksi muodostunut tapahtuma. Riparilauluilta on toinen hyvin suosittu ja perinteinen tapahtuma. Keväällä meillä oli myös kaakaotempaus, josta on tullut paljon positiivista palautetta. Meillä on myös yhteisiä tapahtumia (kuten joulujuhlaa) Pilkkeen, Arbourin ja TKrT:n kanssa.

/Vuokko Jurvakainen, Cristikan puheenjohtaja

Keri ry/liikunta

Kulttuuriyhdistys Keri ry järjesti vuoden 2013 aikana kaksi lavatanssikurssia. Keväällä järjestettiin Pakkahuoneella yhdessä Tampereen kaupungin kulttuuri- ja nuorisopalvelujen kanssa ”Kun ilta ehtii” -tanssikurssi, joka keräsi mukaansa runsaat 300 osallistujaa. Syksyllä kurssimme oli Juhannuskylän koululla ja siellä oli tunneilla väkeä tungokseen saakka.

Lisäksi Keri järjesti kansallispuistoretkiä ja resiinamatkan välillä Pori-Kankaanpää-Niinisalo. Kerin ohjelmassa oli myös perinteinen maratonkävely Seitsemisen maastossa.

/Anja Suento, Kerin puheenjohtaja

ELKI ry /kulttuuri

Elävän kirjallisuuden yhdistys (ELKI ry) Tamyn harrasteyhdistyksenä ajoi opiskelijoiden etua järjestämällä kulttuuritapahtumia, tarjoamalla opintomahdollisuuksia sekä antamalla opiskelijoille mahdollisuuden osallistua kulttuurintuottamiseen mahdollisena tulevana työnä.

Helmikuussa 2013 järjestetyssä (EKF) Elävän kirjallisuuden festivaalissa opiskelijatalkoolaiset saivat tilaisuuden tutustua kulttuurityön käytäntöihin. Opiskelijat voivat festareilla tutustua ja luoda suhteita kulttuurialan toimijoihin ja kirjailijoihin. Lisäksi opiskelijat saivat opintopisteitä talkoolaistyöstä.

Keväällä ELKI järjesti ”Lukuja luonnosta” opintopiirin, joka täydensi kirjallisuuden lähiopetustarjontaa. Tähän opiskelijoiden itse järjestämässä tapahtumassa alustajina oli akateemikkojen lisäksi myös yliopiston ulkopuolisia asiantuntijoita mm. ympäristöaktivisteja. Opintopiirissä opiskelijat saivat kokemusta esitelmien pitämisestä ja keskustelun ohjauksesta. Piiri oli kaikille avoin ja yliopisto-opiskelijat saivat keskustella ja vaihtaa näkökulmia myös ns. tavallisten kulttuurinharrastajien kanssa, mikä osoittautui hedelmälliseksi.

/Saara Metsäranta, Elkin puheenjohtaja

Interaktio ry/Koulutuspolitiikka

Vuonna 2011-2012 Interaktio vaikutti vahvasti siihen, millä tavalla nykyisessä sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmassa siirrytään kandivaiheesta maisteriin. Ainejärjestö oli yhteydessä oppiaineen opetussuunnitelmatyöryhmässä edustaneisiin opiskelijoihin, joiden kautta se sai kuulla uuden tutkinto-ohjelman valmisteluprosessin etenemisestä. Päätettiin, että opiskelijoiden tulisi lobata vahvasti näkemystään parhaasta vaihtoehdosta siirtymän toteuttamiseen.

Opetussuunnitelmatyöryhmän opiskelijaedustajat lobbasivat työryhmässä opiskelijoiden näkemyksen mukaan parasta siirtymämallia kandista maisterivaiheeseen tukeutumalla erityisesti aihetta koskeneen kyselyn tuloksiin. Kyselyyn oli vastannut yli 120 sosiaalitieteiden opiskelijaa, joiden kanta asiaan oli suhteellisen yhtenäinen. Tämän lisäksi opetussuunnitelmatyöryhmän opiskelijajäsenet esittelivät opetussuunnitelmatyöryhmän henkilökunnalle Interaktion hallituksen tekemän asiaa koskeneen kannanoton, jolle henkilökunta antoi myös suurta painoarvoa.

Koska asiasta oli tiedotettu aktiivisesti ainejärjestölistalla, kiinnostuivat myös ainejärjestön hallitukseen kuulumattomat opiskelijat kysymyksestä. Yksittäinen opiskelija päätti tehdä adressin opiskelijoiden kannan puolesta. Se keräsi yli 300 nimeä.

Lopulta opiskelijoiden näkemykset otettiin erinomaisesti huomioon opetussuunnitelmatyöryhmässä. Siihen vaikutti opiskelijoiden yhteistyö ja rakentava joukkovoima!

/Anne Soinsaari, sosiaalitieteiden opetussuunnitelmatyöryhmän jäsen 2011–2012.

Kategoria(t): Uncategorized. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Yksi vastaus artikkeliin: Katsaus taaksepäin ennen upeaa järjestövuotta 2014

  1. Paluuviite: Katsaus taaksepäin ennen upeaa järjestövuotta 2014 | SYL

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s